فال انبیا الهی

فال انبیا الهی اصلی

 

پیامبران (اسماعيل - ايوب - يعقوب - موسي - عيسي - يحيي - شيث - آدم - هود - نوح - يوشع - ذوالکفل - سليمان - خضر - لوط - هارون - الياس - صالح - زکريا - محمد - لقمان - يونس - اسحاق - ادريس - ذوالقرنين - يوسف - شعيب - ابراهيم - داوود)

 

فال انبيا الهي نیت کنید

 

 

سوره مباركه حمد را خوانده و آنچه را مایلید قصد و نیت کنید و اشاره اي فرمائيد.

 

 


فال انبيا الهي نیت کنید

 


فـــال