صفحه اصلي > تصاویر جالب و دیدنی > خستگی احمدی نژاد بعد از يك روزپركار / عكس

خستگی احمدی نژاد بعد از يك روزپركار / عكس


30 آبان 1390
رييس جمهور در پايان جلسه روز يكشنبه هيات دولت
خستگی احمدی نژاد بعد از يك روزپركار / عكس


بازگشت