دسته بندی
برای دختر کوچولوهای خوشکل با موهایی کوتاه ، متوسط و بلند چند مدل مو در نظر گرفته ایم که در زیباتر کردن این گلهای زیبا به شما کمک می کند...

برای دختر کوچولوهای زیبا با موهایی چه کوتاه چه متوسط یا بلند چند مدل موی ساده ، در عین حال زیبا در نظر گرفته ایم که شما را در زیبا تر کردن این گلهای زندگی کمک خواهد کرد:


مدل اول:

پیچش موهای بلند خرگوشی و در مرکز سر به هم وصل کردن:
چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!


مدل دوم :

بافت موهای بلند خرگوشی در دو قسمت سر از جلو و وصل به موهای بافته شده در پشت سر به صورت حلقه :

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

مدل سوم :

فرق زیکزاک و پیچش چند قسمتی موهای بلند :

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

مدل چهارم :

تقسیم موها به دو قسمت با فرق از وسط و با تقسیمهای هم اندازه بوسیله ی کش وصل به ادامه ی موهای پایین :
چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

مدل پنجم :

تقسیم موها به قسمتهای مساوی و بستن آنها با کش و وصل انتهای موها به یکدیگر:

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

مدل ششم :

برای موهای کوتاه و کم، تقسیم به شکل ترمه ای و برگ :

چند مدل موی زیبا مخصوص دختر بچه ها(تصویری)!

« به امانت های زیبای خدا مهربانی بیاموزیم »

گردآوری شده توسط: گروه سبک زندگی ایران فروم
Cloob Print Google+
پربیننده های روز