دسته بندی
ولی اگر موی شما سفید زیاد دارد با این ترکیب پوشش خوبی نخواهد گرفت


ترکیب رنگ C5+M6+A7 چه رنگی می شود؟


سوال کاربر :
من مو ی سفید زیاد دارم. این رنگ که C5+M6+A7 را می تونم بذارم و اصلا" این فرمول چه رنگی است؟


جواب :
دوست عزیز این ترکیب رنگ دودی می شود ولی اگر موی شما سفید زیاد دارد با این ترکیب پوشش خوبی نخواهد گرفت ضمن اینکه رنگ کدری به دست می آید بهتره اگر رنگ با تن سرد دوست دارید از ترکیب رنگ طبیعی با دودی استفاده کنید مانند N6+ A7 موی . شما با توجه به سفیدی زیاد پایه متوسطی خواهد شد و حتماً از اکسیدان 6 درصد استفاده کنید.

گردآوری شده توسط: گروه سبک زندگی ایران فروم
Cloob Print Google+
پربیننده های روز