فال اعداد

  يكي  از روشهاي  فال گرفتن، فال بيني با استفاده از اعداد است كه فال یا طالع بینی اعداد پاسخي مختصر و مفيد براي شما خواهد داشت روش عمل چنين است كه چشمها را بسته چند نفس عميق و آرام مي كشيد . آنگاه پس از خواندن سوره حمد "‌آنچه را كه مقصود داريد . با حضور ذهن نيت كنيد و در همان حال بر روی عکس زیر كليك كنيد و مطلب مربوط به ان را مطالعه كنيد .


 

 

فال و طالع بینی اعداد


فـــال