دسته بندی
یكی از دوقلوهایی كه ۲۸ سال پیش به دنیا آمد از بیمارستانی كه در آن متولد شد شكایت كرد.. اشتباه بیمارستان موجب شد كه...


اشتباه از نوع دوقلویی...


مادرید: یكی از دوقلوهایی كه ۲۸ سال پیش به دنیا آمد از بیمارستانی كه در آن متولد شد شكایت كرد.
این دختر جوان گفت: اشتباه بیمارستان موجب شد كه من به طور اشتباهی به خانواده دیگری تحویل داده شوم. این دختر زمانی متوجه اشتباه بیمارستان شد كه در حال خرید از فروشگاه بود و مادر واقعی‌اش او را با خواهر دوقلویش اشتباه گرفت.
این مادر و دختر پس از اینكه از حالت شوك درآمدند، برای آزمایش DNA اقدام كردند و نتیجه این آزمایش هم ارتباط فامیلی آنها را تایید كرد. جالب است كه در تمام این مدت، دختری كه متعلق به یك خانواده دیگر بود، به جای این دختر با خانواده او زندگی می‌كرده است.
مسئولان این بیمارستان كه برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شدند اعلام كردند با توجه به تعداد زیاد نوزادان و تعداد كم پرسنل، وقوع چنین اشتباهاتی دور از ذهن نیست.

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+