دسته بندی
سال 86 سال پر فراز ونشیبی برای اهالی تئاتر بود . تعطیلی چند ماهه تئاتر شهر برای بازسازی و به قول برخی ...


نگاه اهالی تئاتر به رویدادهای مهم تئاتر 86 به روایت تصویر


سال 86 سال پر فراز ونشیبی برای اهای تئاتر بود . تعطیلی چند ماهه تئاتر شهر برای باسازی و به قول برخی به بهانه باز سازی ، اهالی تئاتر را کلافه کرده بود و باعث شد تئاتر کمتری بروی صحنه برود.
با این این وجود حضور بزرگان تئاتر بهرام بیضائی و حمید سمندریان بعد از سالها دوری از صحنه نکته قابل توجهی بود. وتعداد زیادی از علاقمندان تئاتر را به سالن ها کشاند.غمناکترین حادثه برای دوستداران تئاتر درگذشت اکبر رادی بود.
طبق نظر سنجی همشهری نوروز از اهالی و اساتید تئاتر آمار ذیل بدست آمده است:
چهره سال 86 اکبر رادی 31% حمید سمندریان 19% بهرام بیضایی 11% ممتنع 13% متفرقه 26%

نمایشهای برتر اجرای ملاقات بانوی سالخورده 20%اجرای افرا 18% اجرای کوارتت5% متفرقه 17%ممتنع 42%

رویداد های مهم تعطیلی چند ماه تئاتر شهر 28% درگذشت اکبر رادی 19% اجرای نمایش بانو سالخورده وافرا 11%متفرقه 42%

گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+