دسته بندی
نخستین اجرای تئاتر «ملانصرالدین» به كارگردانی علی اصغر دشتی به یاد مرحوم مجتبی تكین و کشته شدگان هواپیما مسافربری، ویژه...


گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین


نخستین اجرای تئاتر «ملانصرالدین» به كارگردانی علی اصغر دشتی به یاد مرحوم مجتبی تكین و کشته شدگان هواپیما مسافربری، ویژه عكاسان تئاتر و عكاسان خبری در تالار مولوی برگزار شد.

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گزارش تصویری: نمایش ملانصرالدین

گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+