دسته بندی
آقای‌«جنابی» خیاط و همسرش پری در حال دوخت و دوز برای ‌«فرا دنبه»صاحبکار خود هستند که تصمیم دارد شوی لباس برپا کند، این زوج با آرزوی جلب توجه فرا دنبه و فروش لباس‌ها و مانکن‌های خود دلخوش هستند که...


گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی


گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی

گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی

گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی

گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی

گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی

گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی

گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانی

گزارش تصویری تئاتر «جن گیر» از کوروش نریمانیگردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+