دسته بندی
اجرای عمومی نمایش مکبث نوشته ویلیام شکسپیر و به کارگردانی رضا ثروتی از۲۰‬فروردین ماه آغاز شده است. هنرمندانی چون حسام منظور، مرتضی اسماعیل کاشی، بهروز کاظمی، مهدی محمدی و اصغر پیران در این نمایش بازی می‌کنند.


گزارش تصویری از نمایش مکبث


گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث

گزارش تصویری از نمایش مکبث


گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+