دسته بندی
نمایش «درس» نوشته اوژن یونسکو، داستان دانش‌آموزی است که برای درس نزد پروفسور می‌رود. امیر جعفری (پروفسور)، طناز طباطبایی (دانش‌آموز) و نادر سلیمانی‌فرد (در نقش خدمتکار) سه بازیگر این نمایش هستند...


گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی


گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجویی

گزارش تصویری نمایش «درس» داریوش مهرجوییگردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+