دسته بندی
این روز​ها بازیگران و کارگردانان سینما علاقه زیادی به حضور روی صحنه تئاتر دارند.....


پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


هانیه توسلی و صابر ابر در نمایش «جیره​بندی پر خروس»

پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


الهام پاوه نژاد در نمایش «می​خواهم میوسوو را ملاقات کنیم»

پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


پارسا پیروزفر در نمایش «گلن گری گلن راس»

پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


هانیه توسلی در نمایش«جیره​بندی پر خروس»

پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


بهاره رهنما در نمایش«می​خواهم میوسوو را ملاقات کنم»

پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


پارسا پیروزفر در نمایش«گلن گری گلن راس»

پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


صابر ابر و هانیه توسلی در نمایش «جیره​بندی پر خروس»

پارسا پیروزفر، هانیه توسلی، بهاره رهنما و.../ بازیگران سینما روی صحنه تئاتر/ گزارش تصویری


بهاره رهنما در نمایش«می​خواهم میوسوو را ملاقات کنم»

گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+