دسته بندی
نمایش «زنی از گذشته» به کارگردانی محمد عاقبتی و با بازی پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سعید چنگیزیان، ‌سحر دولتشاهی و....


نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس


نمایش «زنی از گذشته» به کارگردانی محمد عاقبتی و با بازی پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سعید چنگیزیان، ‌سحر دولتشاهی و الهام کردا سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر در حال اجراست.

متن این نمایشنامه نوشته رولند شیمل فنیگ نویسنده آلمانی است که با ترجمه مهین صدری و جمیله اطقیا، اجرا می‌شود.

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

نمایش «زنی از گذشته» با حضور پانته‌آ بهرام، رامبد جوان، ‌سحر دولتشاهی/ عکس

گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+