دسته بندی
برخي سريال هاي تلويزيوني از جمله سريال ساعت شني به قدري قبيح است كه به راحتي نمي توان در خصوص جنبه هاي زشت آن سخن گفت.


اعتراض سخنگوی دولت به پخش ساعت شنی و حلقه سبز


سینمای ما - محمد تاجیک: متاسفانه برخي سريال هاي تلويزيوني حريم خانواده را نشانه گرفته است و محتواي آن ها مي تواند به از هم پاشيدن خانواده ها و بي شخصيت ساختن زنان منجر شود.
دكتر الهام، سخنگوي دولت و وزير دادگستري، با بيان اين مطلب در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگارروزنامه خراسان افزود: برخي سريال هاي تلويزيوني از جمله سريال ساعت شني به قدري قبيح است كه به راحتي نمي توان در خصوص جنبه هاي زشت آن سخن گفت.
وي ادامه داد: مباحثي كه اين سريال به تصوير مي كشد، در جامعه ما جايي ندارد. در كجاي جامعه ما، زنان اين گونه مادري مي كنند و عده اي نيز از اين طريق به تجارت مشغول مي شوند.وي اظهار داشت: گاهي در قانون برخي مسائل پيش بيني مي شود تا خلاء نبود فرزند به نوعي جبران شود.ضمن آن كه براساس قانون در مواردي كه گاه امكان باروري براي زوجين وجود ندارد و به ناچار زن و شوهر اقدام به استفاده از روش هايي مانند اهداي جنين و رحم اجاره اي و... مي كنند، اين اقدامات بايد كاملا به صورت مكتوم انجام شود و پرونده هاي اهداي جنين با روش هاي اين چنيني بايد كاملا سري باقي بماند.در حالي كه متاسفانه با ساخت چنين سريال هايي اين اقدامات به صورت نرم و عادي نمايش داده مي شود.به گفته دكتر الهام، همچنين نگرشي كه در برخي سريال هاي پخش شده و در حال پخش از طريق تلويزيون نسبت به شخصيت زنان وجود دارد، نگرشي كاملا مخرب است.
وي در اين خصوص توضيح داد: آيا ادبياتي كه در چنين سريال هايي از زبان زنان جاري مي شود، ادبيات يك زن ايراني است؟آيا اين ها الگوهاي جامعه ما و زنان ما هستند؟وي گفت: تصاويري كه اين سريال از شخصيت زنان به تصوير كشيده است، به قدري زننده است كه حتي زنان ما از تصور آن هم احساس قبح و شرم مي كنند.وي اظهار داشت: آيا ما هر نوع آسيب اجتماعي را صرف نظر از اين كه جامعه تا چه حد به آن مبتلاست، بايد به تصوير بكشيم؟
الهام افزود: به تصوير كشيدن اين موارد بدون ترديد اثر مثبت و بازدارنده اي نخواهد داشت بلكه اثري ترويجي ايجاد مي كند و قبح بسياري از مسائل را از بين مي برد.وي خاطرنشان كرد: اين سريال قبح شكني كرده و با توهين به شخصيت زنان، شخصيت آنان را تا حد زيادي پايين آورده است و باعث الگوسازي منفي در جامعه و هويت دادن به بي هويتي ها و بي فرهنگي ها و جرايم موجود شده است كه جز آثار منفي نتيجه ديگري نخواهد داشت.وي ادامه داد: من معتقدم كه حتي تكرار مباحث موجود در محتواي برخي سريال ها متناسب با ارزش هاي اخلاقي جامعه ما نيست.
اما با اين حال لازم مي دانم كه به برخي از آن ها اشاره كنم. به طور نمونه در بحث پيوند اعضا، اين كه ما در جريان يك سريال تلويزيوني نشان بدهيم كه كسي شركتي را براي فروش اعضاي بدن دايركرده است، با اين اقدام و به تصوير كشيدن اين موضوع اقدام انساني اهداي عضو را به يك تجارت تبديل كرده ايم و در واقع مسير را به اشتباه رفته ايم.

منبع خبر : وبلاگ قاعده بازی

گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+