دسته بندی
بر اساس آخرين تحقيقات مشخص شد كه مردم ايران روزانه چهار ساعت و ده دقيقه از وقت خود را به تماشاي تلويزيون مي‌گذرانند.


مردم ايران روزانه چهار ساعت و ده دقيقه تلويزيون مي‌بينند


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان صدا و سيما، همچنين 67 درصد از مردم شهرهاي داراي مراكز راديويي و تلويزيوني، «شش تا هفت» روز بيننده برنامه‌هاي تلويزيون هستند.
بنابر اين گزارش، ميانگين تماشاي برنامه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران در پاييز امسال، 4 ساعت و 8 دقيقه در روز بوده است و شبكه سوم سيما با 2/85 درصد، شبكه اول با 5/83، شبكه دوم با 8/82 درصد، شبكه خبر با 7/50درصد، شبكه چهار با 6/44 درصد، بيشترين و كمترين ميزان درصد بيننده را در فصل پاييز سال 86 داشته‌اند.
همچنين 6/80 درصد بينندگان در حد «خيلي زياد» از برنامه‌هاي تلويزيوني راضي بودند و مهم‌ترين پيشنهادهاي بينندگان عبارت بود از: پخش بيشتر برنامه‌هاي علمي و آموزشي، متنوع شدن برنامه‌ها، پخش بيشتر برنامه‌هاي طنز، پخش بيشتر سريال و فيلم‌هاي سينمايي.
آخرين نظر سنجي از شنوندگان برنامه‌هاي راديويي در پاييز 86 نيز از اقبال اين برنامه‌هادر بين مخاطبان حكايت دارد و پخش اخبار و برنامه‌هاي خبري با 86 درصد و برنامه‌هاي تفريحي و سرگرم كننده با 77 درصد برنامه‌هاي ارشادي و تربيتي با 60 درصد و پخش برنامه‌هاي علمي و آموزشي با 60 درصد از موفقيت بيشتري برخوردار بودند.
اين گزارش با اشاره به اينكه ميانگين مدت زمان گوش دادن به راديو در فصل پاييز دو ساعت و 40 دقيقه بوده است مي‌افزايد: در مجموعه86 درصد شنوندگان در حد «خيلي زياد و زياد» از برنامه‌هاي راديو رضايت داشتند. مهم‌ترين پيشنهادهاي شنوندگان براي بهبود برنامه‌هاي راديو شامل متنوع شدن برنامه‌ها، پخش بيشتر موسيقي‌هاي درخواستي، بررسي مشكلات مردم در برنامه‌ها، پخش بيشتر برنامه‌هاي آموزشي و افزايش مدت زمان پخش برنامه‌ها بوده است.

گردآوری شده توسط: گروه فرهنگ و هنر ایران فروم
Cloob Print Google+