دسته بندی
اگر مژه های خیلی صاف و البته محکمی دارید بهتر است یکبار قبل از ریمل آنها را فر مژه زده و بعد خوب ریمل بزنید سپس صبر کنید ....

بهتر است فر مژه را قبل از ریمل بزنیم یا بعد از آن ؟


اگر مژه های خیلی صاف و البته محکمی دارید بهتر است یکبار قبل از ریمل آنها را فر مژه زده و بعد خوب ریمل بزنید سپس صبر کنید ریمل کمی بر روی مژه ها خشک شود و دوباره فر مژه را تنها یکبار به حالتی که آن را نگه داشته و با چند لحظه تامل بزنید و برای بر طرف کردن شکستگی و جای فر مژه بر روی مژه ها دوباره چندین بار آرام ریمل بزنید که بهتر است در آخرین مرحله از ریمل ضد آب استفاده کنید.برای آن دسته از دختران و خانمهایی که مژه های کم و نازکی دارند توصیه می شود فر مژه را قبل از ریمل زده و بعد از حالت دادن مژه ها از ریمل استفاده کنند و به دلیل مقاومت کم مژه ها از زدن فر مژه بعد از ریمل خودداری کنند زیرا باعث ریزش آنها می شود .این افراد بهتر است از ریملهای ضد آب نیز استفاده ننمایند .بهترین زمان برای زدن فر مژه بعد از حمام و هنگام نمناک بودن مژه هاست.

گردآوری شده توسط: گروه سبک زندگی ایران فروم
Cloob Print Google+
پربیننده های روز