دسته بندی
برای شما که موهایی بلند دارید تصاویری از سه شینیون شیک و در عین حال ساده و راحت ارائه می شود که با دیدن مرحله به مرحله آنها خود میتوانید هر یک از آنها را بر روی موهای خود پیاده کنید...


آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


برای شما که موهای بلندی دارید تصاویری از سه شینیون شیک و در عین حال ساده و راحت ارائه می شود که با دیدن مرحله به مرحله آنها خود میتوانید هر یک از آنها را بر روی موهای خود پیاده کنید...

اولین شینیون :
همه ی موها را بابلیس کرده و کم کم با گیره در مرکز سر جمع می کنیم :

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


دومین شینیون:
با یک کش موها را در مرکز سر جمع کنید .

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


آنها را ببافید.

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


و دور کش گرد جمع کنید .

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


این راحتترین و منظم ترین شینیون برای موهای صاف و بلند است که هر کس خود می تواند آن را برروی موهای خود انجام دهد.

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


سومین شینیون:
این بار موها را با کش پایین محکم ببندید.

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


اگر از کشهای اسفنجی پر روی آن استفاده کنید شینیون شما زیباتر خواهد شد به خصوص در مورد موهای صاف و کم پشت.

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


موها را روی کش اسفنج مانند حلقه کنید.

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


با گیره در اطراف محکم و فیکس کنید.

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !بهتر است خورده موهای را با تافت یا فیکساتور صاف کرده و کار را تمیز به پایان ببرید.

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !

آموزش تصویری سه شینیون ساده و شیک !


گردآوری شده توسط: گروه سبک زندگی ایران فروم
Cloob Print Google+
پربیننده های روز