دسته بندی
اگر موهایتان بلند و یکدست است و از یکنواختی آنها خسته شده، قصد تغییر مدلشان را دارید با ایده ازاین تصاویر که مخصوص هیر کاتهای موهای بلند است می توانید آنها را از یکدستی در بیاورید...


کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)


شاید از اینکه موهای بلند و یکدستی دارید و همیشه آنها را با کلیبس یا کش پشت سر جمع می کنید خسته شده باشید بهتر است تغییر و تنوعی در چهره و موی خود ایجاد کنید با دیدن این تصاویر می توانید مدل موی خود را درعین حال که بلندی خود را حفظ می کند تغییر دهید :

مدلهای شلوغ با بلندی اولیه از قد که تنها روی آنها کمی خورد میشود :

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)


گاهی با چتری :

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)


و یا خورد تر تا زیر چانه :

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)


حتی برای موهای کاملا صاف نیز زیباست :

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)


در نوع خود کوتاهتر:

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

کوپهایی شیک و زیبا مخصوص موهای بلند شما ! (تصویری)

گردآوری شده توسط: گروه سبک زندگی ایران فروم
Cloob Print Google+
پربیننده های روز