دسته بندی
اگر حالت موهایتان فر است علی الخصوص فر ریز به جندین مدل شیک و زیبا که می تواند این فرم مو را از یکنواختی خارج کند توجه کنید...


مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)


برای شما که موهایتان فر است و می خواهید آنها را از حالت یکنواختی و همیشگی خود خارج کنید چندین مدل شیک و زیبا در نظر گرفته ایم که با ایده از رنگ و مدل آنها بتوانید مدل موهایتان را تغییر دهید:

1- موهای فر کوتاه که در نوع خود زیباست :

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)



2- بلندی تا روی شانه که حتی با چتری فر نیز شیک و خاص است:

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)


بدون چتری:

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)



بلند اما تنها در چند سانت نوک موها لیر و خورد شده :

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)



3- بافت یا پیچ از جلو و در مرکز و بالای سر جمع شده بلند یا کوتاه :

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)

مدلهایی زیبا مخصوص موهای فر شما (تصویری)


گردآوری شده توسط: گروه سبک زندگی ایران فروم
Cloob Print Google+
پربیننده های روز