دسته بندی
قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید...


آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)


بالای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند:

آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)


قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.

آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)


برای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید:

آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)


به صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید:

آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)قیچی پتاژ:

آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)


حالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید:

آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)


و در نهایت چتری کج را خواهید:

آموزش کوتاه کردن چتری کج( تصویری)

گردآوری شده توسط: گروه سبک زندگی ایران فروم
Cloob Print Google+
پربیننده های روز