دسته بندی
این دانش آموزان بایستی از ارتفاعی نزدیک به 475 متر از عمق دره به شکلی بسیار خطرناک عبور کنند...


مدرسه رفتن با اعمال شاقه! + عکس های عجیب


این دانش آموزان بایستی از ارتفاعی نزدیک به 475 متر از عمق دره به شکلی بسیار خطرناک عبور کنند. هر روز والدین و اولیای مدرسه به دانش آموزان کمک می کنند تا از این مسیر دشوار عبور کرده و به مدرسه برسند.
معلم ها البته بسیار خوشبین هستند و می گویند: ما همه فرزندان کوهستان هستیم و می دانیم که چطور باید با این شرایط کنار بیاییم. ما تا به حال حتی یک نفر را هم از دست ندادیم و جالب است بدانید که این مدرسه جریمه هایی برای فرار دانش آموزان نیز دارد!

مدرسه رفتن با اعمال شاقه! + عکس های عجیب

مدرسه رفتن با اعمال شاقه! + عکس های عجیب

مدرسه رفتن با اعمال شاقه! + عکس های عجیب

مدرسه رفتن با اعمال شاقه! + عکس های عجیب

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+