دسته بندی
پربیننده های اجتماعی
سازمان وظیفه عمومی متولدان سال 1373 را برای اعزام به خدمت سربازی و تعیین تکلیف فراخواند.


فراخوان مشمولان متولد 1373 برای اعزام به سربازی


مهر:سازمان وظیفه عمومی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: برابر ماده (2) قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است و همچنین برابر ماده (19) همین قانون ، کسانی به سن 18 سال تمام می‌رسند (1373)موظفند ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفه عمومی یا اعزام به خدمت، خود را از طریق دفاتر پلیس+10 به مراکز وظیفه عمومی معرفی کنند و مشمولان مقیم خارج از کشور نیز باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن ، به نزدیک‌ترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت ایران مراجعه کنند.

این اطلاعیه می افزاید: دانش‌آموزان ، دانشجویان و طلاب علوم دینی که در حین تحصیل به سن مشمولیت(18 سالگی تمام ) می رسند ، باید از طریق مراکز آموزشی مربوط، درخواست معافیت تحصیلی کند.

سازمان وظیفه عمومی همچنین در این اطلاعیه با اشاره به تنبیهات غیبت اعلام کرد : برابر ماده (58) قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولانی که برای رسیدگی و یا اعزام به خدمت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند، غایب شناخته شده و پس از معرفی و یا دستگیری، با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:

1- مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد ، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می شوند.

2- مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان از یک سال تجاوز نماید ، علاوه بر شش ماه اضافه خدمت ، فراری محسوب می‌شوند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سازمان وظیفه عمومی در این اطلاعیه ، آخرین مهلت معرفی مشمولان را به شرح زیر اعلام کرد:

1) افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل شده اند ، پس از رسیدن به سن 18 سال تمام ، باید ظرف مدت شش ماه خود را معرفی کرده و پس از آن وارد غیبت خواهند شد .

2) دانش آموزان ، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول که با داشتن معافیت تحصیلی و برابر سقف سنوات تعیین شده، مشغول تحصیل هستند، در صورت ترک تحصیل ، انصراف ، اخراج و یا فراغت از تحصیل باید حداکثر ظرف یک سال خود را معرفی کرده و پس از آن وارد غیبت خواهند شد.

3) متعهدان خدمت در نیروهای مسلح یا دستگاههای دولتی که قبل از اتمام تعهد به هر دلیل از خدمت رهایی می‌یابند باید برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت ، حداکثر ظرف شش ماه خود را معرفی کنند.

4) مشمولانی که معافیت موقت پزشکی و یا کفالت دریافت داشته‌اند ، پس از انقضای مدت اعتبار آن می‌بایست ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی کند.

گردآوری شده توسط: گروه خبــر ایران فروم
Cloob Print Google+
امروز در ایران فروم
پربیننده های روز