دسته بندی
گربه ای به نام اسموکی رکورد گوش خراش ترین صدای خُرخُر گربه ها در جهان را به نام خود ثبت کرد زیرا شدت صدای این گربه ۹۲ دسیبل اعلام شده است. شدت صدایی که با صدای فرود آمدن بوئینگ ۷۳۷ برابری می کند.

شدت صدای خرناس های این گربه در حالی ۸۰ دسیبل اعلام شده که شدت همین صدا در دیگر گربه ها در حدود ۲۵ دسیبل است، از سویی دیگر شدت صدای اسموکی زمانی که از نزدیک سنجیده می شود در حدود ۹۲ دسیبل است، صدایی برابر با صدای ماشین چمن زنی، سشوار و حتی صدای یک بوئینگ ۷۳۷ در زمان فرود آمدن. خانواده آدامز درخواست ثبت رکوردی را به نام اسموکی به کتاب رکوردهای گینس ارسال کرده اند.

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+