دسته بندی
وقتی به بافت ساده لایه لایه مو از دو طرف سر در حین بافت اضافه شود . بافت فرانسوی ایجاد می گردد. . در بافت فرانسوی از بافت ساده از رو استفاده می شود . در زیر چگونگی بافت آن نشان داده می شود.

دسته ای از مو را از جایی که می خواهید بافت شروع بشود جدا کنید .
آموزش بافت مو فرانسوی با تصویربا فرو کردن انگشت نشانه و انگشت وسط مو به سه دسته ی مساوی تقسیم می شود.
آموزش بافت مو فرانسوی با تصویر

با کمک دست چپ این لایه را از بقیه مو جدا کنید. ابتدا یک بافت ساده ی سه تایی بزنید یعنی رشته ی سمت راست را به حالت ضربدر بر روی رشته ی وسطی بگذارید و رشته ی سمت چپ را بر روی رشته ی وسط فعلی بگذارید. در واقع تا اینجا شما فقط یک رج بافت ساده زده اید.
آموزش بافت مو فرانسوی با تصویر

از سمت راست سر یک رج مو جدا کنید.
آموزش بافت مو فرانسوی با تصویراین رج جدا شده را بر روی رشته ی میانی فعلی بگذارید و یک بافت ساده بزنید. یعنی لایه ی سمت راست را بر روی لایه ی وسط که به آن رج جدید را اضافه کرده ایم بگذارید
آموزش بافت مو فرانسوی با تصویرهمین کار را هم در سمت چپ سر می کنیم . یعنی یک رج از سمت چپ سر جدا می کنیم و به لایه ی وسطی اضافه کرده یک بافت ساده می زنیم
آموزش بافت مو فرانسوی با تصویر

این کار را مرتب ادامه می دهیم یعنی به ترتیب از سمت چپ و راست رج های مو را جدا می کنیم و به لایه ی وسط اضافه می کنیم و یک بافت می زنیم .
آموزش بافت مو فرانسوی با تصویردر نهایت انتهای مو را با روبان یا کش مو گره می زنیم


آموزش بافت مو فرانسوی با تصویر

آموزش بافت مو فرانسوی با تصویر

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم

آموزش بافت مو تیغ ماهی, آموزش بافت مو آفریقایی, آموزش بافت مو با مهره, آموزش بافت مو با تصویر, آموزش گیس آفریقایی, آموزش گیس بافت, آموزش گیس آفریقایی, آموزش کلاه گیس بافت, آموزش شال گیس بافت, آموزش بافتنی گیس بافت, آموزش بافت مو به سبک آفریقایی, آموزش تصویری بافت آفریقایی مو, دانلود فیلم آموزش بافت مو

Cloob Print Google+