دسته بندی
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

برای درست کردن این کاردستی به یک کاغذ طرح دار رنگی زیبا نیاز دارید که ابعادش 15 در 15 سانتی متر باشد. توجه داشته باشید که کار را از سمت غیر رنگی آن شروع کنید.

1. کاغذ را در امتداد محور عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

2. سمت راست کاغذ را به مرکز برسانید و سپس تایش را باز کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

3. خط تایی را که در مرحله ی دو ایجاد کردید به کمک قیچی ببرید و نوار کاغذی کوچک را دور بیاندازید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا


4. کاغذ را در امتداد محور افقی تا کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

5. کاغذتان را در امتداد محور عمودی تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا


6. گوشه ی سمت راست کاغذ را بگیرید و مطابق شکل باز کنید و آن را به سمت پایین تخت کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا


7. کاغذ را برگردانید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا


8. کاغد را در امتداد محور عمودی تا کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا


9. گوشه ی سمت راست کاغذ را بگیرید و آن را باز کنید و به سمت پایین بکشید و تخت کنید. حالا باید مدل بالا را داشته باشید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

10. دو تای مورب مطابق شکل انجام دهید و سپس آن را باز کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

11. حالا از خط تاهای مرحله ی قبلی استفاده کنید و دوتای دیگر به سمت عقب طوری بزنید که گوشه های کاغذ در لای کاغذ قرار گیرد.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

12. کاغذ را 180 درجه بچرخانید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

13. لایه های بالایی را به سمت پایین تا کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا
آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

14. برای این که مدلتان تخت نشود بهتر است آن را از وسط تا کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا


حالا پروانه ی شما آماده ی آماده است و شما می توانید از آن برای تزیین اتاقتان استفاده کنید.

آموزش کاردستی پروانه‌ی زیبا

منبع:origami-instructions


گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم

کاردستی, آموزش کاردستی, کاردستی برای کودکان, کاردستی پروانه‌, آموزش کاردستی پروانه‌, آموزش کاردستی به کودکان, سرگرمی برای کودکان

Cloob Print Google+