دسته بندی
خروسی واقعی با پرهای فشن / تصاویر

خروسی در استان هنان در مرکز چین دیده شده که با همه آنهایی که ما دیده ایم تفاوت دارد.
این خروس اکنون به یک ستاره مشهور تبدیل و باعث شهرت روستای خود شده است. پرهای این پرنده، بر خلاف بقیه هم-نوعانش، فرفری است!
این خروس، در کنار بقیه مرغ و خروس های این خانواده زندگی می کند.

خروسی واقعی با پرهای فشن / تصاویر
خروسی واقعی با پرهای فشن / تصاویر

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+