دسته بندی
خبر خوش برای جاماندگان از کنکور 93

ثبت‌نام‌ از داوطلبان متقاضی شركت درآزمون سراسری سال 93 كه در زمان مقرر موفق به ثبت نام نشده اند و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامی آندسته از داوطلبانی كه ثبت نام کرده اند، از سوم اسفندماه 92 آغاز می شود.

ثبت‌نام‌ از داوطلبان متقاضی شركت درآزمون سراسری سال 93 برای پذیرش در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی و دانشگاه آزاد اسلامی كه در زمان مقرر ( 16 تا 29 آباماه 92) موفق به ثبت نام نشده اند و همچنین ویرایش اطلاعات ثبت نامی آندسته از داوطلبانی كه در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام کرده اند از سوم تا ششم اسفند انجام می گیرد.

داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ برای‌ پذیرش دانشجودردوره‌های‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه‌ پیام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ سال 1393 و همچنین متقاضیان تحصیل در آن دسته از كد رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی كه پذیرش درآنها درسال 93 براساس آزمون صورت می‌پذیرد، در مرحله دوم ثبت نام منحصراً از طریق شبكه اینترنتی سازمان سنجش آغاز می شود.

آندسته از داوطلبانی كه در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند مجاز به ثبت نام مجدد نیستند و تنها می توانند در تاریخهای فوق نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامی و در صورت نیاز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

اطلاعیه تكمیلی ثبت نام از سوی سازمان سنجش در نشریه پیك سنجش 28 بهمن ماه 92 منتشر خواهد شد.

ضمناً موضوع شركت داوطلبان دارای مدرك كارشناسی و كارشناسی ارشد ناپیوسته در آزمون سراسری برای ادامه تحصیل در رشته‌های تحصیلی پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی و همچنین رشته‌های كارشناسی دانشگاه‌های علوم پزشكی، بند «ز» صفحه 5 دفترچه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل اصلاح و برای اطلاع داوطلبان اعلام می شود.

مطابق مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشكی در تاریخ 7 اسفندماه 89 مقرر شد دانش‌آموختگان مقطع كارشناسی در صورت شركت مجدد در آزمون سراسری و قبولی با رعایت شرایط زیر مجاز به ادامه تحصیل در مقطع دكتری عمومی رشته‌های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی و یا مقطع كارشناسی رشته‌های گروه آموزش پزشكی ‌باشند.

1) لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش‌آموختگان مشمول طرح.

2) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه‌های اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم.

3) نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه.

4) چنانچه داوطلب در مقطع كارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره‌های مزبور، ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه مربوط است.

5) تطبیق دروس تخصصی مقطع كارشناسی، در دوره دكتری عمومی (پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی) امكان‌پذیر نیست.

6) مطابق مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشكی در تاریخ 8 خردادماه 90 پذیرفته‌شدگان در دوره‌های دكتری عمومی رشته‌های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی و یا مقطع كارشناسی در دانشگاه‌های علوم پزشكی و یا شعب بین‌المللی این دانشگاهها، حتی در صورتیكه در مقطع كارشناسی از آموزش رایگان برخوردار نبوده‌اند، ملزم به پرداخت شهریه در مقطع قبولی هستند.

مطابق مصوبه پنجاه و یكمین جلسه شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشكی در تاریخ 25 خردادماه 92 و مصوبه جلسه یكصد و سیزده شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی در تاریخ 17 شهریورماه 92 مقرر شد دانش‌آموختگان مقاطع كارشناسی ارشد ناپیوسته كلیه رشته‌های تحصیلی و دكتری عمومی (پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی) و دكتری حرفه‌ای دامپزشكی بتوانند با رعایت شرایط ذیل و از طریق شركت و قبولی در آزمون سراسری، در مقطع دكتری عمومی رشته‌های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی، صرفاً در شعب بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشكی ادامه تحصیل دهند.

1) لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش‌آموختگان مشمول طرح.

2) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاه‌های اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم.

3) نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه.

4) كلیه پذیرفته‌شدگان در شعب بین‌الملل (اعم از اینكه در مقاطع قبلی تحصیل از آموزش رایگان برخوردار بوده یا نبوده‌اند)، ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبه هیأت امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هستند.

5) دانش‌آموختگان مقطع كارشناسی ارشد پیوسته وناپیوسته صرفاً قادر به تحصیل در شعب بین‌الملل هستند.
منبع:mehrnews.com

گردآوری شده توسط: گروه خبــر ایران فروم
Cloob Print Google+
امروز در ایران فروم
پربیننده های روز