دسته بندی
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳

آزاده زارعی بازیگر نقش باران در این سریال در سخنانی گفت: ما هزاران بار از کنار کودکان کار رد شده‌ایم، شاید به آنها لبخند زده‌ایم و شاید هم بی توجه رد شده‌ایم. اما نگارش نقش باران آنقدر قوی بود که به من کمک کرد آرام آرام به نقش برسم. راهنمایی‌های حسین سهیلی‌زاده هم که همیشه کارساز بود.

عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳
عکسهای بدون گریم از بازیگران زن سریال آوای باران در برنامه ویتامین۳

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+