دسته بندی
این ادویه برای کاهش دردهای قاعدگی موثر است

بر اساس تحقیقات فلفل سیاه در تسکین دردهای قاعدگی و کاهش انقباضات رحمی مفید است.

میوه فلفل سیاه یکی از مواد تشکیل دهنده مهم و عمده ادویه خوراکی است و پپرین فراوان ترین ماده موثره آن است. در طب سنتی، دم کرده فلفل سیاه را جهت تسکین دردهای قاعدگی توصیه کرده اند اما مطالعات جامعی در مورد آن انجام نشده بود.

مطالعه اخیر که در ایران و در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد تاثیرات مثبت فلفل را در کاهش انقباضات رحمی و تسکین دردهای قاعدگی تأیید می کند.

گردآوری شده توسط: گروه پزشکی و سلامت ایران فروم

دردهای قاعدگی, بهبود درد قاعدگی, خواص فلفل سیاه, فلفل سیاه و بهبود دردهای قاعدگی, پپرین, کاهش انقباضات رحمی

Cloob Print Google+