دسته بندی
 شعر کودکانه زنگ ریاضی

زنگ ریاضی

به قلبم می نشینی
همیشه بی اجازه

مرا هل می دهی تو
به دنیاهای تازه

اگرچه از ته قلب
تو را من دوست دارم

ولی وقت مناسب
بیا! لطفاً کنارم

بیا بنشین به قلبم
ولی تنها به یک شرط

سر زنگ ریاضی
حواسم را نکن پرت


منبع:رشد نوجوان

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم

زنگ ریاضی, شعر کودکانه زنگ ریاضی, شعر برای کودکان, شعر های کودکانه, قصه برای کودکان, داستانهای کودکانه, ریاضی, آموزش ریاضی به کودکان

Cloob Print Google+