دسته بندی
پربیننده های سیاست
گزارش روسیه از توافق بزرگ هسته ای ایران و 5+1

ˈسرگئی ریابکوفˈ معاون وزیرامورخارجه روسیه اعلام کرد: درصورت وجود اراده سیاسی در طرف های مذاکره کننده ایران و گروه 1+5 دستیابی به توافق جامع هسته ای تا20 ژوئیه (29تیر93) ممکن است.

ˈایتارتاسˈ روسیه، ˈسرگئی ریابکوفˈ معاون وزیرخارجه روسیه که به نمایندگی از کشورش در مذاکرات دو روز گذشته ایران و گروه1+5 در وین حضور داشت از امکان دستیابی به توافق جامع تا پنج ماه دیگر خبر داد.

وی افزود: اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد دستیابی به توافق تا این تاریخ ممکن است وما هم درمورد خلع سلاح شیمیایی سوریه و هم در مورد توافق هسته ای ایران اعتقاد داریم که می توان در چارچوب زمان بندی پیش بینی شده پیش رفت.

وی اظهار داشت : ما بر این اساس پیش می رویم که زمان بندی در نظر گرفته شده برای نشست های ایران و گروه 1+5 مطابق برنامه انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: مذاکراتی که درسطح کارشناسان برگزار می شود می تواند به جلساتی که در سطح تصمیم گیرندگان سیاسی برگزار می شود، الحاق گردد و مواردی که دراین نشست های کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد در نشست های سطح عالی هم ارایه شود.

وی توافق موقت ژنو را ˈبسیار دقیق، متوازن و نقطه شروع کارهای آیندهˈ توصیف کرد و افزود:ˈاگر برنامه عمل مشترک ژنو را با دقت مطالعه کنید پاسخ بسیاری از سوالات را در خواهید یافت و اموری که ما باید به آنها بپردازیم در این توافقنامه لحاظ شده است.ˈ
منبع:irna.ir

گردآوری شده توسط: گروه خبــر ایران فروم
Cloob Print Google+
امروز در ایران فروم
پربیننده های روز