دسته بندی
آیا پروین دایی را اخراج می کند

پرسپولیس بر اساس شرایط جدولی لیگ برتر شانسی بالا برای رسیدن به موفقیت دارد اما این تیم درگیر دعواهای بی پایان مدیریتی است.

به گزارش خبرآنلاین ؛ آخرین دعوای پروین و دایی در دفتر وزارتخانه سبب شده تا این دو دیگر حتی نتواند همدیگر را تحمل کنند. بعد از آن اتفاق شایعه شده است علی پروین می خواهد درصورت ناکامی دایی در بازی با صبا ، این مربی را برکنار کند و حمید درخشان را به جایش برگزیند.

پروین که حکم مدیریتی موقت پرسپولیس را دارد مشکلی برای صدور هر حکمی ندارد. او البته این شانس را دارد که در صورت اتخاذ هر تصمیمی با واکنشی از سوی وزارت ورزش هم روبرو نمی شود چون بعد از دعوای این دو در وزارتخانه ورزش ، وزارت به این نتیجه رسیده است فرقی میان دایی و پروین نیست و ترجیح می دهند در امور این تیم دخالتی نشود تا هواداران این تیم باور کنند تنها راه نجات این تیم تغییرات بنیادی در ساختار مدیریتی این تیم هاست.

اما این تصمیم یا تصمیم هایی از این دست تنها شرایط تیم پرسپولیس را در هفته های پایانی سخت تر می کند.

اخبار ورزشی - خبرآنلاین

گردآوری شده توسط: گروه ورزش ایران فروم
Cloob Print Google+