دسته بندی
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر

مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن آغاز شده است. ستارگان و مهمان های جشنواره یکی یکی دارند از فرش قرمز عبور می کنند.

این نخستین تصویر از داوران بخش مسابقه امسال در مراسم اختتامیه است و خانم حاتمی با لباسی مشکی در مراسم شرکت جسته است.

لباس انتخابی حاتمی برای مراسم امشب را جزو بهترین انتخاب‌های او در سال‌های اخیر در چنین مراسمی می‌داند. هر چند بازیگران ما تا رسیدن به بهترین انتخاب‌ها فاصله دارند.

شکل نامتقارن پایین این لباس، این انتخاب را از سادگی و معمولی بودن بیش از حد، نجات داده است. عکس را در کافه سینما ببینید:

لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر
لیلا حاتمی به همراه ستارگان مشهور جهان در فرش قرمز مراسم اختتامیه جشنواره کن ۲۰۱۴/ تصاویر

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+