دسته بندی
محسن تنابنده با انتشار عکسی در صفحه شخصی اینستاگرام خود و به گونه ای جالب دردیالوگی از نقی سریال پایتخت از عدم ساخت فصل جدید این مجموعه خبر داد.

 خبر ناراحت کننده و غیرمنتظره محسن تنابنده درباره سریال «پایتخت» + تصاویر

محسن تنابنده در اینستاگرام خود چنین نوشته است: «نقی سر خاک مادر: آخ. سلام مادر... خوبی؟ سر کیفی؟ رو به رشدی؟ (مکث) یه کم درد دل دارم بگم؟ (مکث) میگن نباش، میگن پایتخت دیگه نباشه، میگن خودتو خانوادتو ارسطو چوچانگم وردار ببر ... دست من نیست مادر جان دستور از بالاست،‌ میگن پایتخت پایه‌های تخت بعضیا رو لرزونده. من چه می‌دونم چی کار می‌کنند رو تخت... سرتو درد نیارم مادر ... چیزی کم و کسر نداری اومدنی برات بیارم؟»

 خبر ناراحت کننده و غیرمنتظره محسن تنابنده درباره سریال «پایتخت» + تصاویر
 خبر ناراحت کننده و غیرمنتظره محسن تنابنده درباره سریال «پایتخت» + تصاویر
 خبر ناراحت کننده و غیرمنتظره محسن تنابنده درباره سریال «پایتخت» + تصاویر
 خبر ناراحت کننده و غیرمنتظره محسن تنابنده درباره سریال «پایتخت» + تصاویر

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+