دسته بندی
تصاویر میهمانی پدر و دختری ملیکا شریفی نیا شب جمعه در خانه پدرش

ملیکا شریفی نیا با انتشار عکس زیر در توضیح عکس نوشت:

خوشا شب جمعه ای كه در جوار تو به سر شود در فضایی این چنین همیشه جذاب ترین ها اتفاق می افتند ❤️ ❤️ ❤️ یك میهمانی پدر و دختری در خانه ی پدر قشنگ یك دل سیر گفتن و خندیدن با شربت سكنجبین اعلای پدر پز !!

تصاویر میهمانی پدر و دختری ملیکا شریفی نیا شب جمعه در خانه پدرش
تصاویر میهمانی پدر و دختری ملیکا شریفی نیا شب جمعه در خانه پدرش
تصاویر میهمانی پدر و دختری ملیکا شریفی نیا شب جمعه در خانه پدرش

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+