دسته بندی
عکس و نوشته ای که روناک یونسی در صفحه شخصی اش منتشر کرد / عکس جدید همسر و پسرش

روناک یونسی با انتشار عکس زیر نوشت :

ای کاش گرد وُ غبار کوچه ها باشم وِ به زیر پای دریوزگان...

ای کاش رودخانه های جاری باشم وُ زنان بر کرانه ام بایستند وُ رخت بشویند...

ای کاش چراگاهی باشم بر کران برکه ای وُ آسمان را بالای سر ببینم وُ آب را به زیر پای...

ای کاش الاغ آسیابانی باشم و او مرا به شلاق بزند وُ معافم نگرداند...

ای کاش همۀ آن چیزی باشم که گفتم اما در عوض آن کس نباشم کز جادۀ زندگی میگذردبه پشت سر نگاه میکندو بر گذشته حسرت میخورد.

فرناندو پسوآ

عکس و نوشته ای که روناک یونسی در صفحه شخصی اش منتشر کرد / عکس جدید همسر و پسرش
عکس و نوشته ای که روناک یونسی در صفحه شخصی اش منتشر کرد / عکس جدید همسر و پسرش
عکس و نوشته ای که روناک یونسی در صفحه شخصی اش منتشر کرد / عکس جدید همسر و پسرش
عکس و نوشته ای که روناک یونسی در صفحه شخصی اش منتشر کرد / عکس جدید همسر و پسرش

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+