دسته بندی
عکس های دیده نشده از کودکی پیمان معادی و مهدی پاکدل

اینکه کدامیک از بچه های دیروز عکس فوق می تواند مهدی پاکدل باشد آنچنان سخت نیست، به خصوص که نوع خنده و نگاه کماکان همان است

عکس های دیده نشده از کودکی پیمان معادی و مهدی پاکدل

خدا بيامرزه مادر بزرگم خانم جان رو. هر وقت ميخواست نفرينم كنه ميگفت اين پيمان اخرش يا مطرب ميشه يا هنرپيشه با برادرم ارسطو خان معادى كه ايستاده

عکس های دیده نشده از کودکی پیمان معادی و مهدی پاکدل

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+