دسته بندی
نخستین عمل جراحی پیوند همزمان صورت و دست در یك بیمارستان فرانسوی انجام شد.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان ایسنا، تعداد زیادی پزشك جراح و متخصص در چندین تیم جراحی این عمل پیوند 30 ساعته را به پایان رساندند. در این جراحی بی سابقه عمل پیوند نیمه صورت و هر دو دست به طور همزمان صورت گرفت.

بیماری كه تحت جراحی قرار گرفته بود یك مرد 30 ساله بود كه در سانحه آتش سوزی دستها و صورت وی دچار سوختگی شدید شده بود. وی كه نامش فاش نشده از سال 2004 به دلیل شدت جراحاتش از هرگونه فعالیت اجتماعی پرهیز می‌كرده است.

این جراحی طی دو روز شنبه و یكشنبه در بیمارستان هنری موندور در حوالی پاریس انجام شد. گفتنی است این عمل ششمین عمل پیوند نیمه صورت در جهان محسوب می‌شود اما برای اولین بار در جهان همزمان پیوند هر دو دست نیز طی جراحی صورت انجام گرفت.

به علاوه در پیوندهای قبلی صورت، جراحی روی بخش تحتانی چهره صورت می‌گرفت در حالی كه در این جراحی بخش فوقانی چهره این مرد شامل جمجمه، پیشانی، بینی، گوش‌ها و پلك‌های بالا و پایین تحت عمل پیوند قرار گرفت.

پزشكان اعلام كردند كه این جراحی در اتصال مجدد تمام اعصاب، تاندونها، سرخرگها و سیاهرگهای مرتبط با موفقیت انجام گرفت. اعضای پیوندی از یك اهدا كننده مرگ مغزی با رضایت خانواده وی گرفته شد. بیمار گیرنده اعضای پیوندی مدت یك سال در لیست انتظار برای دریافت عضو بوده است.

گفتنی است، اولین جراحی نیمه صورت در سال 2005 در فرانسه انجام شد.

گردآوری شده توسط: گروه پزشکی و سلامت ایران فروم
Cloob Print Google+

پربیننده های روز