دسته بندی
یک جراح اسکاتلندی برای کاهش اضطراب بیماران خود هنگام جراحی، از شیوه خاصی استفاده می‌کند...

یک جراح اسکاتلندی برای کاهش اضطراب بیماران خود هنگام جراحی، از شیوه خاصی استفاده می‌کند.
این جراح هنگام آماده ساختن بیمار برای جراحی هایی که به بیهوشی کامل نیاز ندارد از آنها می‌پرسد به چه فیلمی‌علاقه دارند تا در خلال جراحی برای آنها پخش شود و بیمار نیز فیلم مورد علاقه خود را انتخاب می‌کند.
هنگام جراحی، از صفحه نمایشی که بر بالای تخت جراحی نصب شده است بیمار فیلم مورد علاقه خود را تماشا می‌کند و گروه جراحان نیز عمل جراحی را انجام می‌دهند.
جراحی که مبتکر این روش برای کاهش اضطراب بیماران است می‌گوید پیش از این برای بیماران آهنگ پخش می‌کرده است اما پخش فیلم در کاهش اضطراب موثرتر است.
بیماری که تحت عمل جراحی زانو قرار گرفته و هنگام جراحی به تماشای فیلم سرگرم بوده است این روش را که باعث می‌شود حواس بیماری به موضوع دیگری غیر از جراحی جلب شود عالی توصیف کرد.

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+