دانلود نرم افزار رایگان


»

Rosetta Stone Latin – آموزش زبان لاتین

Rosetta Stone Latin – آموزش زبان لاتین

Rosetta Stone Latin نسخه آموزش لاتین نرم افزار رزتا استون می‌باشد. این آموزش در سه سطح و دارای فایل‌های صوتی و راهنمای مربوطه می‌باشد. Rosetta Stone رزتا استون نام نرم افزار قدرتمند و شناخته شده ای در زمینه آموزش زبان‌های کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. زبان صوت مادری, بلندگو, متن و قابلیت تشخیص صدا از ویژگی‌های بارز نرم افزار میباشد که برای یادگیری تلفظ صحیح در نرم افزار تعبیه شده است. نرم افزار رزتا استون از همان چهار رکن اصلی آموزش زبان یعنی صحبت کردن, گوش دادن, خواندن و نوشتن پیروی می‌کند که به صورت‌های یادگیری ترکیبی و یا بالعکس تمرکز بر یکی از انها در نرم افزار Rosetta Stone وجود دارد.
Rosetta Stone Latin بهترین برنامه برای یادگیری در منزل میباشد, که علاوه بر آن با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توان به عنوان ابزار آموزشی برای کودکان خود از آن بهره ببرید و بدون نیاز به هزینه و صرف وقت فقط از برنامه رزتا استون استفاده کنید. این برنامه به زبان روزتا استون با هدف یادگیری آسان و موثر نوشته شده است و از سبک آموزش تصویری شامل تصویر و صدا و متن استفاده شده است. این نرم افزار توسط فناوری FairField و در سال ۱۹۹۲ تولید شده است و در بیش از ۱۰ هزار مدرسه از این نرم افزار به عنوان تدریس استفاده می‌شود.

ادامه را بخوانید

»

Rosetta Stone Swedish – آموزش زبان سوئدی

Rosetta Stone Swedish – آموزش زبان سوئدی

Rosetta Stone Swedish نسخه آموزش سوئدی نرم افزار رزتا استون می‌باشد. این آموزش در سه سطح و دارای فایل‌های صوتی و راهنمای مربوطه می‌باشد. Rosetta Stone رزتا استون نام نرم افزار قدرتمند و شناخته شده ای در زمینه آموزش زبان‌های کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. زبان صوت مادری, بلندگو, متن و قابلیت تشخیص صدا از ویژگی‌های بارز نرم افزار میباشد که برای یادگیری تلفظ صحیح در نرم افزار تعبیه شده است. نرم افزار رزتا استون از همان چهار رکن اصلی آموزش زبان یعنی صحبت کردن, گوش دادن, خواندن و نوشتن پیروی می‌کند که به صورت‌های یادگیری ترکیبی و یا بالعکس تمرکز بر یکی از انها در نرم افزار Rosetta Stone وجود دارد.
Rosetta Stone Swedish بهترین برنامه برای یادگیری در منزل میباشد, که علاوه بر آن با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توان به عنوان ابزار آموزشی برای کودکان خود از آن بهره ببرید و بدون نیاز به هزینه و صرف وقت فقط از برنامه رزتا استون استفاده کنید. این برنامه به زبان روزتا استون با هدف یادگیری آسان و موثر نوشته شده است و از سبک آموزش تصویری شامل تصویر و صدا و متن استفاده شده است. این نرم افزار توسط فناوری FairField و در سال ۱۹۹۲ تولید شده است و در بیش از ۱۰ هزار مدرسه از این نرم افزار به عنوان تدریس استفاده می‌شود.

ادامه را بخوانید

»

Rosetta Stone Korean – آموزش زبان کره ای

Rosetta Stone Korean – آموزش زبان کره ای

Rosetta Stone Korean نسخه آموزش کره ای نرم افزار رزتا استون می‌باشد. این آموزش در سه سطح و دارای فایل‌های صوتی و راهنمای مربوطه می‌باشد. Rosetta Stone رزتا استون نام نرم افزار قدرتمند و شناخته شده ای در زمینه آموزش زبان‌های کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. زبان صوت مادری, بلندگو, متن و قابلیت تشخیص صدا از ویژگی‌های بارز نرم افزار میباشد که برای یادگیری تلفظ صحیح در نرم افزار تعبیه شده است. نرم افزار رزتا استون از همان چهار رکن اصلی آموزش زبان یعنی صحبت کردن, گوش دادن, خواندن و نوشتن پیروی می‌کند که به صورت‌های یادگیری ترکیبی و یا بالعکس تمرکز بر یکی از آنها در نرم افزار Rosetta Stone Korean وجود دارد.
Rosetta Stone بهترین برنامه برای یادگیری در منزل میباشد, که علاوه بر آن با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توان به عنوان ابزار آموزشی برای کودکان خود از آن بهره ببرید و بدون نیاز به هزینه و صرف وقت فقط از برنامه رزتا استون استفاده کنید. این برنامه به زبان روزتا استون با هدف یادگیری آسان و موثر نوشته شده است و از سبک آموزش تصویری شامل تصویر و صدا و متن استفاده شده است. این نرم افزار توسط فناوری FairField و در سال ۱۹۹۲ تولید شده است و در بیش از ۱۰ هزار مدرسه از این نرم افزار به عنوان تدریس استفاده می‌شود.

ادامه را بخوانید

»

Rosetta Stone Greek – آموزش زبان یونانی

Rosetta Stone Greek – آموزش زبان یونانی

Rosetta Stone Greek نسخه آموزش یونانی نرم افزار رزتا استون می‌باشد. این آموزش در سه سطح و دارای فایل‌های صوتی و راهنمای مربوطه می‌باشد. Rosetta Stone رزتا استون نام نرم افزار قدرتمند و شناخته شده ای در زمینه آموزش زبان‌های کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. زبان صوت مادری, بلندگو, متن و قابلیت تشخیص صدا از ویژگی‌های بارز نرم افزار میباشد که برای یادگیری تلفظ صحیح در نرم افزار تعبیه شده است. نرم افزار رزتا استون از همان چهار رکن اصلی آموزش زبان یعنی صحبت کردن, گوش دادن, خواندن و نوشتن پیروی می‌کند که به صورت‌های یادگیری ترکیبی و یا بالعکس تمرکز بر یکی از انها در نرم افزار Rosetta Stone وجود دارد.
نرم افزار Rosetta Stone Greek بهترین برنامه برای یادگیری در منزل میباشد, که علاوه بر آن با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توان به عنوان ابزار آموزشی برای کودکان خود از آن بهره ببرید و بدون نیاز به هزینه و صرف وقت فقط از برنامه رزتا استون استفاده کنید. این برنامه به زبان روزتا استون با هدف یادگیری آسان و موثر نوشته شده است و از سبک آموزش تصویری شامل تصویر و صدا و متن استفاده شده است. این نرم افزار توسط فناوری FairField و در سال ۱۹۹۲ تولید شده است و در بیش از ۱۰ هزار مدرسه از این نرم افزار به عنوان تدریس استفاده می‌شود. پک‌های زبان نرم افزار شامل ۲۹ زبان زنده دنیا میباشد که به تدریج در سایت قرار خواهد گرفت.

ادامه را بخوانید

»

Rosetta Stone Spanish Spain – آموزش زبان اسپانیایی

Rosetta Stone Spanish Spain – آموزش زبان اسپانیایی

Rosetta Stone Spanish Spain نسخه آموزش اسپانیایی لهجه اسپانیایی نرم افزار رزتا استون می‌باشد. این آموزش در پنج سطح و دارای فایل‌های صوتی و راهنمای مربوطه می‌باشد. Rosetta Stone رزتا استون نام نرم افزار قدرتمند و شناخته شده ای در زمینه آموزش زبان‌های کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. زبان صوت مادری, بلندگو, متن و قابلیت تشخیص صدا از ویژگی‌های بارز نرم افزار میباشد که برای یادگیری تلفظ صحیح در نرم افزار تعبیه شده است. نرم افزار رزتا استون از همان چهار رکن اصلی آموزش زبان یعنی صحبت کردن, گوش دادن, خواندن و نوشتن پیروی می‌کند که به صورت‌های یادگیری ترکیبی و یا بالعکس تمرکز بر یکی از انها در نرم افزار Rosetta Stone وجود دارد.
Rosetta Stone بهترین برنامه برای یادگیری در منزل میباشد, که علاوه بر آن با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توان به عنوان ابزار آموزشی برای کودکان خود از آن بهره ببرید و بدون نیاز به هزینه و صرف وقت فقط از برنامه رزتا استون استفاده کنید. این برنامه به زبان روزتا استون با هدف یادگیری آسان و موثر نوشته شده است و از سبک آموزش تصویری شامل تصویر و صدا و متن استفاده شده است. این نرم افزار توسط فناوری FairField و در سال ۱۹۹۲ تولید شده است و در بیش از ۱۰ هزار مدرسه از این نرم افزار به عنوان تدریس استفاده می‌شود. هم اکنون می‌توانید پک آموزش زبان اسپانیایی لهجه اسپانیایی که شامل ۵ سطح میباشد با عنوان Rosetta Stone Spanish Spain را از سایت دانلود سافت ور دریافت نمایید.

ادامه را بخوانید

»

دانلود آموزش فتوشاپ بهمن رئوفی به زبان فارسی

دانلود آموزش فتوشاپ بهمن رئوفی به زبان فارسی

در این پست از وب سایت دانلود سافت ور با مجموعه کامل آموزش فتوشاپ بهمن رئوفی به زبان فارسی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود . مجموعه فیلم‌های آموزشی استاد بهمن رئوفی یکی از بهترین منابع جهت یادگیری سریع و اصولی مفاهیم فتوشاپ می‌باشد . شما دوستان می‌توانید با تکیه به این منبع آموزشی به راحتی با تکنیک‌های فتوشاپ به طور کاملا عملی و اصولی آشنا شوید . آقای رئوفی در این مجموعه آموزشی به طور خیلی ساده و روان به بیان مطالب آموزشی فتوشاپ پرداخته و علاقه مندان به یادگیری فتوشاپ می‌توانند مطالب رو خیلی راحت درک کنند . وب سایت دانلود سافت ور دانلود این مجموعه را به شما پیشنهاد می‌کند .

ادامه را بخوانید

»

Rosetta Stone TOTALe 4.1.15 – نرم افزار رزتا استون

Rosetta Stone TOTALe 4.1.15 – نرم افزار رزتا استون

Rosetta Stone TOTALe 4.1.15 رزتا استون نام نرم افزار قدرتمند و شناخته شده ای در زمینه آموزش زبان‌های کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. زبان صوت مادری, بلندگو, متن و قابلیت تشخیص صدا از ویژگی‌های بارز نرم افزار میباشد که برای یادگیری تلفظ صحیح در نرم افزار تعبیه شده است. نرم افزار رزتا استون از همان چهار رکن اصلی آموزش زبان یعنی صحبت کردن, گوش دادن, خواندن و نوشتن پیروی می‌کند که به صورت‌های یادگیری ترکیبی و یا بالعکس تمرکز بر یکی از انها در نرم افزار Rosetta Stone وجود دارد.
Rosetta Stone بهترین برنامه برای یادگیری در منزل میباشد, که علاوه بر آن با استفاده از قابلیت‌های آن می‌توان به عنوان ابزار آموزشی برای کودکان خود از آن بهره ببرید و بدون نیاز به هزینه و صرف وقت فقط از برنامه رزتا استون استفاده کنید. این برنامه به زبان روزتا استون با هدف یادگیری آسان و موثر نوشته شده است و از سبک آموزش تصویری شامل تصویر و صدا و متن استفاده شده است. این نرم افزار توسط فناوری FairField و در سال ۱۹۹۲ تولید شده است و در بیش از ۱۰ هزار مدرسه از این نرم افزار به عنوان تدریس استفاده می‌شود.

ادامه را بخوانید

»

دانلود فیلم آموزش نرم افزار Proteus پروتئوس به زبان فارسی

دانلود فیلم آموزش نرم افزار Proteus پروتئوس به زبان فارسی

امروز تیم دانلود سافت ور فیلم آموزش نرم افزار Proteus پروتئوس به زبان فارسی را برای دانشجویان برق تدارک دیده است . توسط فیلم آموزشی زیر که توسط سایت رباتیکال تهیه شده میتوانید مبانی و اصول اولیه کار با نرم افزار پروتئوس را به زبان شیرین فارسی یاد بگیرید . در کنار این ویدیو بسیار ارزشمند یک آموزش دیگر به صورت اسلاید پاورپوینت وجود دارد که میتوانید از طریق این اسلاید نیز کار با پروتئوس را یاد بگیرید .

ادامه را بخوانید

»

فیلم آموزش Html5 و Css3 با DreamWeaver – جلسه سوم

فیلم آموزش Html5 و Css3 با DreamWeaver – جلسه سوم

امروز درس سوم از فیلم آموزش آموزش Html5 و Css3 با DreamWeaver را برای شما عزیزان آماده کردیم. این آموزش به همت همکارانمون در سایت آموزش آنلاین آموزگار تدارک دیده است . درسومین قسمت ازاین فیلم آموزشی سعی کردیم اصول اولیه طراحی وب را برای شمابصورت ساده و روان آموزش دهیم . دراین جلسه شما با ساختار اسناد Css واصول نوشتن کدها و دستورات Css یاد خواهید گرفت. امیدواریم شما در این فیلم آموزشی این مطالب را یاد بگیرید تا از جلسات بعدی مطالب مهم تری رو با هم ادامه بدیم.

ادامه را بخوانید

»

فیلم آموزش Html5 و Css3 با DreamWeaver – جلسه دوم

فیلم آموزش Html5 و Css3 با DreamWeaver – جلسه دوم

دراین پست فیلم آموزشی طراحی سایت آموزش Html5 و Css3 با DreamWeaver را برای شما عزیزان آماده کردیم. این آموزش به همت همکارانمون در سایت آموزش آنلاین آموزگار تدارک دیده است . در دومین قسمت ازاین فیلم آموزشی طراحی سایت با زبان HTML5 و Css3 با DreamWeaver سعی کردیم که شما را با تگها وخصوصیات پرکاربرد html5 مانند پاراگرافها ولینکها و… واصول نوشتن اسنادHTML را آموزش بدیم. در این آموزش سعی کردیم تمامی‌مطالب در مورد طراحی سایت را بصورت ساده وروان برای شما عزیزان آموزش بدیم . تاشما آمادگی لازم جهت یادگیری Css3 رااز جلسه بعدی داشته باشید.

ادامه را بخوانید