دسته بندی
عکس های رمانتیک و زیبا در باران

باران که می بارد تو می آیی باران گل، باران نیلوفر
باران مهر و ماه و آئینه باران شعر و شبنم و شبدر


باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری


غم می گریزد، غصه می سوزد شب می گدازد، سایه می میرد
تا عطرِ آهنگ تو می رقصد تا شعر باران تو می گیرد


از لحظه های تشنه ی بیدار تا روزهای بی تو بارانی
غم می کشد ما را و می بینی دل می کشد ما را تو می دانی

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران

عکس های رمانتیک و زیبا در باران


عکس های رمانتیک و زیبا در باران, عكسهای عاشقانه, تصاوير عاشقانه, عاشقي, رمانتيك, عكس های دختر و پسر زير باران, دوست داشتن, كارت پستال عاشقانه, كارت پستال رومانتيك, عاشقی در زير باران, عكس تنهايی, تنها زير باران, دوست داشتن, باران, گريه آسمان, عكس عاشقانه در زير باران, r

Cloob Print Google+