دسته بندی
یک سایت خبری با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی عکس بی حجاب زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را منتشر کرد .

انتشار عکس بی حجاب زهرا رهنورد


شفاف : در حالیکه طی روزهای گذشته مقام معظم رهبری بر رعایت اخلاق در عرصه سیاسی تاکید کرده اند و رئیس دستگاه قضا نیز بر حفظ حرمت اشخاص تاکید کرده است ، یک سایت خبری با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی عکس بی حجاب زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را منتشر کرد . این در حالی است که به نظر اخلاق مداران ، مخالفت های سیاسی با افراد دلیلی بر ورود به حوزه خصوصی زندگی افراد و انتشار عکسی های آنان نمی شود .

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم

عکس بی حجاب زهرا رهنورد, همسر میر حسین موسوی, زهرا رهنورد, میر حسین موسوی

Cloob Print Google+