دسته بندی
این زن هم اکنون ۹۰سالش می باشد.پرامیلا برنده اولین دختر شایسته هند است که در سال ۱۹۴۷ به عنوان رسید.پرامیلا اهل جویش هند بوده و یهودیست. دختر او نیز در سال ۱۹۶۷ به عنوان ملکه زیبایی هند انتخاب شد.

چهره زیبا ترین دختر هندی پس از ۵۰ سال! +عکس

چهره زیبا ترین دختر هندی پس از ۵۰ سال! +عکس

چهره زیبا ترین دختر هندی پس از ۵۰ سال! +عکس

چهره زیبا ترین دختر هندی پس از ۵۰ سال! +عکس

چهره زیبا ترین دختر هندی پس از ۵۰ سال! +عکس


پرامیلا با ازدواج با یک کارگردان معروف هند در آن زمان به نام مارواری به عنوان یک بازیگر نیز در هند مطرح شد و در ۳۰ فیلم نیز بازی کرد.

گردآوری شده توسط: گروه سرگرمی ایران فروم
Cloob Print Google+